Hoàn Công Xây Dựng

Dịch vụ hoàn công xây dựng Hoàn Công Xây Dựng Là Gì? Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều